Hệ thống thiết bị dạng Tháp tròn

Hệ thống đang được triển khai lắp ráp bao gồm 5 trụ, 5 robot, hoàn thành được khoảng 80%.

Dự kiến chạy thử, bàn giao đưa vào sử dụng khoảng cuối tháng 03/2012

 

Địa điểm lắp đặt :

 

Chủ đầu tư:

Here is some text to describe Owner
Xem thêm

Xem quá trình hoạt động